نام شرکت
مواد غذایی سمیه 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
-(0262343)2460 
فکس
تلفن کارخانه
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران شهریار صفا دشت-شهرک صنعتی صفا دشت-خیابان اردیبهشت-نبش دومین فرعی 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل