نام شرکت
صنایع بسته بندی توحید کارتن 
گروه
نساجی - بافندگی - چرم -ریسندگی 
تلفن
 
فکس
6250141 
تلفن کارخانه
66250993-66250994 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کیلومتر12 جاده قدیم کرج خیابان گمرک-خیابان 20 متری دوم 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
کارتن مقوایی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل