نام شرکت
توزیع و تولیدات پارچه 
گروه
شیمیایی وسلولزی 
تلفن
 
فکس
88906986 
تلفن کارخانه
88901031-88901032-88901033 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران ولیعصر روبروی سینما آفریقا-پلاک 759 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لوازم نساجی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل