نام شرکت
هتل بین المللی کوثر اصفهان 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
249975 
تلفن کارخانه
9-240230 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان چهار باغ بالا بلوار ملت-کدپستی 81736 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
هتلداری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل