نام شرکت
امید اسپورت 
گروه
خودرو ونیرو محرکه 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
9927597 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران گلشن جنوبی جنب نمایشگاه اتومبیل-پلاک 116/3- 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پوشاک ورزشی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل