نام شرکت
هتل قدس سمنان 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
22177-26821 
فکس کارخانه
 
آدرس
سمنان قدس جنب ناحیه انتظامی 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
هتلداری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل