نام شرکت
مبتکران پیشرو 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
33913105 
تلفن کارخانه
33909375 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران سعدی شمالی خیابان منوچهری-پلاک 38و40 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لباسهای ورزشی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل