نام شرکت
فرآورده های لبنی برکت 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
66801125 
تلفن کارخانه
66801125- 66816988 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران جاده قدیم کرج- فتح یازدهم 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لبنیات 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل