نام شرکت
تلفن بل 
گروه
کانی غیر فلزی (سیمان وچینی) 
تلفن
 
فکس
831818 
تلفن کارخانه
5565441-833838 
فکس کارخانه
 
آدرس
آذربايجان شرقي تبریز بازار امیر کبیر-صندوق پستی 3483-51335 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
چاپ 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل