نام شرکت
صنایع ارتباط ایران 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
4522489 
تلفن کارخانه
85-4522480 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کیلومتر7جاده مخصوص کرج بلوار دکتر عبیدی-پلاک 11-کدپستی 13897 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل