نام شرکت
استالک 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
88827724 
فکس
8827190 
تلفن کارخانه
88828635 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران مفتح روبروی تربیت معلم-خیابان نجومی-پلاک 10-کدپستی 15818 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
الکل صنعتی و پزشکی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل