نام شرکت
سگوال 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
88711058 
تلفن کارخانه
88712589-88720503 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران اسد آبادی بین خیابان هشتم و دهم-پلاک 92-طبقه 4-کدپستی 14317 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
مهندسین مشاور 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل