شرکت باطری نور

 

در سال 1359 تعدادي از افراد علاقمند و با تجربه در صنعت باطري خشک متشکل از آقايان تقي مرشدي، احمد نوبري تبريزي و کورش شيخي بختياري با مديريت و رهبري آقاي مهندس تقي مرشدي تصميم به تأسيس يک واحد توليدي صنعتي باطري خشک گرفته و در همين راستا طرح توجيهي اقتصادي مورد نياز آن را تهيه و به وزارت صنايع و معادن پيشنهاد مي نمايند.

در  سال 1360 با موافقت اصولي  مورد نظر  طي شماره  221260 مورخ 25/5/60  توسط وزارت صنايع و  معادن  عملاً  فعاليت طرح   در زمينه  توليد باطري قلمي (AA-R6) و باطري بزرگ( D-R20 ) آغاز مي گردد.

پس از صدور موافقت اصولي با بررسيها و مطالعات اوليه مؤسسين، براي تعيين محل کارخانه سرانجام شهر صنعتي کاوه واقع در شهرستان ساوه بدين منظور انتخاب و شرکت باطري نور با سرمايه اوليه يکصد ميليون ريال با مديريت آقايان تقي مرشدي ( رئيس هيأت مديره)، احمد نوبري تبريزي( مدير عامل) و کورش شيخي بختياري( نايب رييس هيأت مديره) در تاريخ 14/1/1361 تحت شماره 44123 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيد. پس از ثبت شرکت بلافاصله يک قطعه زمين صنعتي به مساحت پنج هزار متر مربع جهت تأسيس کارخانه در شهر صنعتي کاوه، خيابان آزادي، خيابان دوم خريداري و عمليات ساختماني آن آغاز گرديد. همزمان با انجام عمليات ساختماني سفارش ماشين آلاتي که امکان توليد آنها در داخل کشور ميسر نبود، به شرکت Wonder آمريکا داده شد. ثبت سفارش و گشايش اعتبار از طريق کشور ترکيه انجام پذيرفت و در ادامه آن ساخت بخش ديگري از ماشين آلات قابل تهيه در داخل کشور توسط متخصصين شرکت آغاز شد.

پس از ساخت ماشين آلات سفارش شده توسط فروشنده، به دليل حادثه جنگ تحميلي از سوي کشور عراق و فضاي سياسي حاکم، وزارت بازرگاني ضمن ابطال اعتبار اسنادي مربوطه با ورود آنها به کشور مخالفت نمود که با اشراف کامل مؤسسين از ساير سازندگان و توليد کنندگان ماشين آلات ساخت باطري در سطح جهان، ماشين آلات  اروپايي  از کشورهاي  آلمان و  ايتاليا  به عنوان ماشين آلات  جايگزين  انتخاب  و اعتبارات  اسنادي لازم  در دو نوبت  در سال 1363 براي باطري  بزرگ (D-R20) و در سال 1368 براي باطري قلمي( AA-R6 ) گشايش گرديد و در خلال اين اقدامات عمليات ساختماني و تأسيساتي نيز به پايان رسيد.

 

 

I

در سال 1364 اعضاي هيأت مديره شرکت آقاي کورش شيخي بختياري، عضو هيأت مديره و مديريت فني پروژه را با حفظ سمت به عنوان مدير عامل انتخاب تا با اشراف بيشتري در کليه امور فعاليت داشته باشند.

در پايان سال 1364 بخشي  از ماشين آلات  خط توليد باطري بزرگ  ( D-R20 ) به کارخانه  وارد و به  همراه  ساير ماشين آلات  توليد شده  در داخل توسط متخصصين شرکت بدون هيچگونه کمک خارجي نصب و راه اندازي گرديد و پروانه تأسيس موقت توليد اين نوع باطري از سوي وزارت صنايع و معادن طي شماره 345946/7206/300 در تاريخ  2/7/1366 صادر گرديد و به دليل وجود مشکلات ارزي ناشي از جنگ تحميلي سرانجام مواد اوليه مورد نياز خط توليد در سال 1367 تأمين و توليد آزمايشي آغاز گرديد.

توضيح اينکه در سالهاي اوليه با وجود ظرفيت بالاي خط توليد باطري بزرگ( D-R20 ) تأمين قطعات مصرفي و مواد اوليه ساخت باطري به دلايل مورد اشاره فوق و همچنين تغييرات مستمر نرخ ارز به طور کامل ميسر نبوده و در نتيجه توليد اين نوع محصول بسيار اندک بوده است.

در سال 1367  به منظور اجراي طرحهاي توسعه، يک قطعه زمين صنعتي  در جوار کارخانه موجود، به مساحت 4970 متر مربع  خريداري گرديد و درهمين سال  اقدامات لازم در زمينه توليد  باطري قلمي( AA-R6 ) با وجود استمرار مشکلات قبلي، ثبت سفارش و گشايش اعتبارات اسنادي  براي ورود ماشين آلات  خط توليد از  کشورهاي آلمان  و  ايتاليا  (شرکت  پيلازتا)  صورت پذيرفت  و  با ورود اين  ماشين  آلات،   خط  توليد  اين  نوع  باطري  نيز به  همراه  عمليات  تکميلي  خط  توليد  باطري بزرگ( D-R20 ) توسط متخصصان شرکت ، در  نيمه  دوم سال 1371  به مرحله  بهره برداري رسيد  و  سرانجام  پروانه  بهره برداري   طي شماره  60059/6636/46 در تاريخ 16/9/72 از سوي وزارت صنايع و معادن با ظرفيت توليد ساليانه 27 ميليون عدد باطري بزرگ ( D-R20 ) و 17 ميليون عدد باطري قلمي ( AA-R6 ) در يک شيفت، صادر و ابلاغ مي گردد.

با توجه به نياز جامعه مصرفي به باطري قلمي ( AA-R6 ) ، به عنوان يک اقدام فوري بعضي از ماشين آلات خط توليد باطري بزرگ ( D-R20 ) رأساً توسط نيروهاي ماهر در کارخانه به خط توليد باطري قلمي ( AA-R6 ) تبديل گرديد تا نياز بازار را تأمين نمايند و از طرفي مراحل ساخت ماشين آلات جديد توليد باطري بزرگ ( D-R20 ) نيز به عنوان جايگزين در دستور کار قرار گرفت و تا شهريور سال 1380 به مرحله توليد انبوه و بهره برداري رسيد.

با موافقت هيأت مديره و به منظور تنوع محصولات و تأمين نياز بازار، طراحي جهت ساخت ماشين آلات توليد باطري متوسط( C-R14 ) نيز انجام و پس از ساخت قسمت اعظم آن در کارخانه شرکت باطري نور و خريد بعضي از ماشين آلات از کشورهاي ديگر توليد اين نوع باطري نيز از ابتداي سال 1382 آغاز و به مرحله بهره برداري رسيد.

همچنين پروژه هايي که  شرکت براي  فعاليت  آينده  در نظر دارد  و  مراحل تحقيق  و مطالعات  آنها  پايان يافته  توليد  باطريهاي آلکالاين LRO3 و LR6 و باطري 9V-F22 مي باشد.

 

سرمايه شرکت جمعاً طي 9 مرحله به ميزان 5/12 ميليارد ريال افزايش يافت و در آخرين جلسه مجمع عمومي شرکت در سال 1385 به منظور اجراي طرحهاي تکميلي توسعه با افزايش مجدد آن تا سقف 5/17 ميليارد ريال موافقت گرديد.

از سال 1375 به دليل هجوم محصولات فاقد کيفيت از مبادي غيرقانوني( قاچاق) و عرضه آنها با بهاي بسيار نازل مشکلات عظيمي فراروي صنعت باطري خشک کشور قرار گرفته بطوريکه بعضي از سهامداران نسبت به واگذاري سهام خود به ديگر سهامداران و يا افراد اقدام نمودند.

 

 

از ابتداي فعاليت، هيأت مؤسس شرکت باطري نور همواره از رهنمودها و تجربيات گرانبهاي آقاي مهندس تقي مرشدي رييس هيأت مديره از يکسو و مديريت فني و تخصصي آقاي کورش شيخي بختياري به ويژه در زمان تصدي مسؤوليت مديرعامل بهره مند گرديده است.

در آخرين مجمع عمومي ساليانه شرکت اعضاي هيأت مديره به شرح زير انتخاب گرديدند:

•  آقاي کورش شيخي بختياري رييس هيأت مديره

•  آقاي محمد يزدي نايب رييس هيأت مديره

•  آقاي مسعود يزدي عضو هيأت مديره

•  آقاي کيوان شيخي بختياري عضو هيأت مديره

•  آقاي محسن يزدي مديرعامل

 

در حال حاضر مسؤولين قسمتهاي مختلف شرکت باطري نور به قرار زير مي باشند:

•  آقاي کورش شيخي بختياري رييس هيأت مديره

•  آقاي محسن يزدي مديرعامل

•  آقاي محمد حسن خوشدل معاون مديرعامل

•  آقاي محسن بلوريان تهراني مشاور عالي مديرعامل در امر فروش

•  آقاي حميد افتخاري مدير تدارکات خارجي

•  آقاي علي نعيمي مجد مدير کارخانه

•  آقاي مهدي نيکوکلام مدير تدارکات داخلي

 

021-88807394 فکس دفتر مرکزی 021-88808716 تلفن دفتر مرکزی
025- 2343254 فکس کارخانه 0255-2342073-4 تلفن کارخانه
تهران، خيابان طالقاني، بين خيابان سپهبد قرني و استاد نجات اللهي، ساختمان 309، طبقه 9 نشانی دفتر مرکزی
ساوه، شهر صنعتي کاوه، خيابان آزادي، خيابان دوم نشانی کارخانه
noorbattery@noorbattery.com www.noorbattery.com