نام شرکت
ایرا ایتالیا 
گروه
کانی غیر فلزی (سیمان وچینی) 
تلفن
 
فکس
77508591 
تلفن کارخانه
77508591 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران شریعتی خیابان میثاق 4-پلاک 4-کدپستی15639 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
معماری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل