نام شرکت
تکنوژن 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
88797145 
تلفن کارخانه
88880577-88797145 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران بلوار میرداماد ساختمان مهتاب-طبقه 3-واحد 10 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
باسکول 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل