نام شرکت
ندامدا 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
-09112246452 
فکس
-8268934 
تلفن کارخانه
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران صندوق پستی4159-16765 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پوشاک 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل