نام شرکت
تولید و گسترش 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
66497859 
فکس
66408389 
تلفن کارخانه
66406373-66497845 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران حافظ خیابان رشت-پلاکهای- 107و109-کدپستی 15900 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
قوطی های اسپری و فلزی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل