نام شرکت
پیکاو 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
7761431 
تلفن کارخانه
77500572-7768523 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران شریعتی خیابان بهار شیراز-پلاک 4-کدپستی15649 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
مهندسین مشاور 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل