نام شرکت
اریش خودرو 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
88758700 
تلفن کارخانه
88767445-88762379 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران تهران-خیابان شهید بهشتی-خیابان شهید صابونچی-کوچه 8-پلاک 2/26 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
رویه داشبورد 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل