نام شرکت
تکنیکو 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
88741040 
تلفن کارخانه
88741027-88741029 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران مطهری خیابان کوه نور-پلاک 11-طبقه دوم-واحد 11-کدپستی 15876-صندوق پستی 876-15745 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
طراحی و ساخت لوله های فشاری-مخزن-لوله-ساختارهای سنتی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل