نام شرکت
سیمان اصتهبان 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
8838659 
تلفن کارخانه
8829908-836776 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران میدان هفت تیر کوچه بختیار-پلاک28-کدپستی 15746 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
سیمان 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل