نام شرکت
پرفوران 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
88828957 
تلفن کارخانه
88826070 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران مفتح تقاطع دیبا-خیابان پارس-پلاک 7-کدپستی15889 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
تجهیزات پزشکی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل