نام شرکت
فتوت 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
3868220 
تلفن کارخانه
3868222-3868221 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان امیرکبیر روبروی بانک صادرات 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
پایه های فلزی و جرثقیل 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل