نام شرکت
هتل نادری 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
229000-225757 
فکس
222610 
تلفن کارخانه
213081-213082 
فکس کارخانه
 
آدرس
خوزستان اهواز خیابان امام خمینی-نرسیده به چها رراه آبادان 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
هتلداری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل