نام شرکت
آب منطقه ای تهران 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
66656555 
تلفن کارخانه
66656222 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران حجاب بلوار کشاورز-صندوق پستی 116-11365 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
توزیع آب 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل