نام شرکت
برق لامع 
گروه
لوازم خانگی 
تلفن
33912248 
فکس
33901292 
تلفن کارخانه
33901477 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران جمهوری ساختمان پلاسکو، پلاک 60،کدپستی 11458 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
حوله وپارچه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل