نام شرکت
رنگین سفره 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
2713558 
فکس
 
تلفن کارخانه
2704768 
فکس کارخانه
 
آدرس
کرج کرج خیابان کارخانه قند چهار راه دولت آباد خیابان قناد پلاک 332 
آدرس کارخانه
کرج خیابان کارخانه قند چهار راه دولت آباد خیابان قناد پلاک 332 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
فرآورده های گوشتی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل