نام شرکت
شب تاب 
گروه
خودرو ونیرو محرکه 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
77532125 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران انقلاب خیابان تنکابن-پلاک 5 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
انواع چراغهای روشنایی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل