نام شرکت
یونیپاک 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
44901481-44901482 
فکس
44905646 
تلفن کارخانه
44905642-44905643 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کیلومتر 9جاده مخصوص کرج خیابان جهاد جنوبی-ترمینال دنا-صندوق پستی 3176-14155 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
بسته بندی لوازم خانگی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل