نام شرکت
صنایع فلزی کودک 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
22082715 
تلفن کارخانه
22082717-22064976 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران سعادت آباد خیابان 19-پلاک 142-کدپستی 19988 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
دوچرخه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل