نام شرکت
متل جهانگردی بم 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
3323 
فکس کارخانه
 
آدرس
كرمان بم خیابان امام-جنب فرمانداری 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
هتلداری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل