نام شرکت
شالو 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
26271 
تلفن کارخانه
22876-22098 
فکس کارخانه
 
آدرس
بوشهر خیابان دهقان-ساختمان عیسی درزی 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
ماهی و میگو 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل