نام شرکت
ایستا گویا 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
88743309 
تلفن کارخانه
88742557 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران مطهری خیابان جهان تاب-خیابان نقدی-پلاک 30 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
مهندسین مشاور 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل