نام شرکت
گلبرگ 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
8831105 
تلفن کارخانه
8831105 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران طالقانی خیابان بهار-روبروی بیمارستان 502ارتش-ساختمان 483-پلاک105-طبقه 1 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
خدمات تاسیساتی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل