نام شرکت
صنایع رنگ برک 
گروه
صنایع برق و الکترونیک 
تلفن
 
فکس
935480 
تلفن کارخانه
935480-935481 
فکس کارخانه
 
آدرس
قم کیلومتر8 جاده قدیم اصفهان انتهای حفاظت جنگل-سمت راست 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
رنگ 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل