نام شرکت
گالری خطایی 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
22583508 
تلفن کارخانه
22583507-22582056 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران میدان اختیاریه خیابان اختیاریه شمالی-بعد از بیمه ایران-پلاک 336/1 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
صنایع دستی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل