نام شرکت
بازار کوشان 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
 
فکس
22059974 
تلفن کارخانه
22059975 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران آفریقا خیابان شهید عاطفی شرقی-پلاک 87 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل