نام شرکت
کشت و صنعت میان آب 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
31020 
تلفن کارخانه
445160 
فکس کارخانه
 
آدرس
خوزستان اهواز شوش-هفت تپه-میان آب 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
قند و شکر 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل