نام شرکت
سرویسهای دریایی آرمان 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
2224992 
فکس
2257996 
تلفن کارخانه
2272590 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران آفریقا دیدار شمالی-پلاک 26-طبقه دوم-واحد 5 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
کشتیرانی و حمل و نقل 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل