نام شرکت
جام شهد توس 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
2222345 
فکس
2223222 
تلفن کارخانه
2222345 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان تربت جام کیلومتر 4 جاده فریمان کدپستی : 95710 
آدرس کارخانه
تربت جام کیلومتر 4 جاده فریمان کدپستی : 95710 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
عسل 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل