نام شرکت
صنایع ارتباطات ایران 
گروه
نساجی - بافندگی - چرم -ریسندگی 
تلفن
 
فکس
22552027 
تلفن کارخانه
22548080 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران پاسدارن میدان نوبنیاد-خیابان شهید لنگری-کدپستی 19575-صندوق پستی 131-19575 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
موبایل-کنترل از راه دور 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل