نام شرکت
ماشین سازی ابتکار فنون جوین 
گروه
فلزی ومتالوژی 
تلفن
5222524 
فکس
5222134 
تلفن کارخانه
5222010 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان سبزوار دشت جوین جنب ایستگاه نقاب 
آدرس کارخانه
سبزوار دشت جوین جنب ایستگاه نقاب 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
تجهیزات 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل