نام شرکت
زنیط 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
6049258 
تلفن کارخانه
6048114 - 6044422 - 6055144 - 6101272 -3 
فکس کارخانه
 
آدرس
خراسان مشهد بلوار وکیل آباد - بین وکیل آباد 23 و 25 - پلاک 487 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل