نام شرکت
مرام 
گروه
خدماتی و توریستی 
تلفن
 
فکس
22058515 
تلفن کارخانه
22053253 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران انتهای آفریقا-شماره 23-واحد1003 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
آب میوه 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل