نام شرکت
نصب فراساحل دنا 
گروه
ماشین وتجهیزات 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
8805602-7 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران کریمخان -خیابان آبان-پلاک 80-طبقه 5 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
مدیریت راهبری شناورها 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل