نام شرکت
شرکت آب بان اصفهان 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
5373425 
تلفن کارخانه
5373129 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان اصفهان- شهرک صنعتی سه راه مبارکه - فاز 3- خیابان 6 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
لوله 
پست الکترونیک
info@aban.com 
وب سایت
www.aban.com 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل