نام شرکت
تولیدی پریسا 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
33165881-33189004 
فکس کارخانه
 
آدرس
تهران پیروزی خیابان سیزده آبان-پلاک 47/4-کدپستی17669 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
سیستمهای هشداردهنده 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل