نام شرکت
صنایع فلزی حاجی زاده 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
 
فکس
 
تلفن کارخانه
57974 
فکس کارخانه
 
آدرس
فارس شیراز-چهار راه تحویلی-نبش کوچه نهم 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
قفسه بندی 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل