نام شرکت
هتل تالار 
گروه
خدمات مهندسی 
تلفن
22962-22963 
فکس
28136 
تلفن کارخانه
29807-29808-42596 
فکس کارخانه
 
آدرس
فارس شیراز خیابان فردوسی 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
هتلداری 
پست الکترونیک
 
وب سایت
 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل