نام شرکت
شرکت صنایع الکترونیک 
گروه
مواد غذایی بهداشتی دارویی 
تلفن
 
فکس
5228189 
تلفن کارخانه
5225189 
فکس کارخانه
 
آدرس
اصفهان اصفهان- منطقه صنعتی جی- انتهای خیابان 1- فرعی 10 
آدرس کارخانه
 
کد پستی
 
کد پستی کارخانه
 
محصولات - خدمات
تولید ابزار دقیق الکترونیک 
پست الکترونیک
nemco@37.com 
وب سایت
www.nemooneh.html 
مدیر بازرگانی
 
مدیر عامل
 
تلفن مدیر عامل
 
پست الکترونیک مدیر عامل